graph


Miljø

Vi tenker fremover.

          

Råstoffet leveres hovedsakelig av Agder/Telemark skogforening.
I 2010 ble Vafos FSC® sertifisert og har lisenskode FSC-C084440, slik at vi idag kan tilby FSC® sertifisert tremasse. Ved å kjøpe produkter som er FSC® sertifisert støtter du forsvarlig drift og vedlikehold av skogbruk verden over.

Politikk – Kvalitet, Fiber & Energi

HENSIKT – Politikken angir Vafos’ overgripende arbeid for å kunne produsere og levere tremasse med rett kvalitet, skapt gjennom effektiv og bærekraftig virkes- og energiutnyttelse.
OMFATNING – Produkt- og servicekvalitet; Alt kjøp og bruk av elektrisk-/termisk energi og fiber, fra skogen, gjennom hele produksjons-prosessen og frem til det ferdige produktet overleveres kunde.
VAFOS AS arbeider kontinuerlig:
- for å kunne levere produkter og tjenester som alltid tilfredsstiller den enkelte kundes behov for kvalitet, tid, service og pris.
- med årlige mål og handlingsplaner for å forbedre kvalitet, redusere spesifikt energiforbruk og bidra til et bærekraftig skogbruk.
- med å sikre tilgang til informasjon, ressurser og kompetanse innen egen organisasjon, slik at interne mål, lovbestemte krav, inngåtte avtaler og standarder oppfylles.

Fabrikken er opptatt av miljø og oppfyller strenge krav for å opprettholde Kragerøvassdraget som en viktig biotop for blant annet ørret og bever.
Vafos Pulp er nå å finne på listen Nordic Ecolabelling i henhold til Basismodulen versjon 2.1 og er således en leverandør av «inspected pulp» som oppfyller kravene for benyttelse i Svanemerkede produkter.


norwegian

english