graph


Prosessen    
  

Årlig produksjon

Total produksjonskapasitet er ca. 80000 tonn i året. Hovedråstoff er gran, hovedsakelig levert av skogeiere fra nærliggende områder.


norwegian

english